Category Archives: PHÁT TRIÊN SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Lời khuyên hữu ích cho công việc PTSP

15 điều cần nhớ khi phục vụ khách hàng 1. Bán cho khách lạ, cần lễ phép 2. Bán cho khách quen, cần nhiệt tình 3. Bán cho khách đang gấp, cần phải nhanh 4. Bán cho khách mua từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại PHÁT TRIÊN SẢN PHẨM THỰC PHẨM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gợi ý ôn tập Phát triển sản phẩm

Các định nghĩa sản phẩm, sản phẩm thực phẩm? Phân tích yếu tố vật chất và phi vật chất của sản phẩm? Các định nghĩa sản phẩm mới? Phân tích khả năng phát triển sản phẩm mới đối với sản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại PHÁT TRIÊN SẢN PHẨM THỰC PHẨM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảo vệ: BG Phát triển Sản phẩm Thực phẩm 2

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại PHÁT TRIÊN SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Bảo vệ: BG Phát triển sản phẩm thực phẩm 1

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại PHÁT TRIÊN SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Sổ tay hướng dẫn thiết kế hướng tới phát triển bền vững

HƯỚNG ĐI THỰC TIỄN CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam – VNCPC, Trường Đại học Tổng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại PHÁT TRIÊN SẢN PHẨM THỰC PHẨM, SÁCH, GIÁO TRÌNH THAM KHẢO | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phát triển sản phẩm thực phẩm

Ebook Food Product Development Tác giả:Mary Earle, Richard Earle, Allan Anderson Bạn hãy copy đường link sau để tải về: http://www.mediafire.com/?ulg5m1tg0rx

Đăng tải tại PHÁT TRIÊN SẢN PHẨM THỰC PHẨM, SÁCH, GIÁO TRÌNH THAM KHẢO | %(count) bình luận