Category Archives: THÔNG BÁO

Mời tham gia Dự án sản xuất và kinh doanh thực phẩm (Mô hình Start Up)

Thân chào các bạn, Để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên thử sức với mô hình Start Up, Cô mời các bạn Sinh viên Công nghệ Thực phẩm HUTECH tham gia dự án sản xuất và kinh doanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THÔNG BÁO | 2 phản hồi

Đề cương Đồ án Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm

Thông tin chung về môn học Tên môn học: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm Mã môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THÔNG BÁO | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề cương chi tiết Thực tập tốt nghiệp ĐH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1.      Thông tin chung về môn học –         Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp (110) –         Mã môn học: 434043 –         Số tín chỉ: 2 –         Loại môn học: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THÔNG BÁO | Bạn nghĩ gì về bài viết này?