Category Archives: SÁCH

Tinh bột thực phẩm

Ebook “Tinh bôt thực phẩm” của trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Nội dung chính: –  Cấu tạo và tính chất của tinh bột. –  Các phương pháp hiện đại để xác định các chỉ số cơ bản của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HOÁ HỌC THỰC PHẨM, SÁCH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?