Category Archives: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM

Phòng học phụ đạo TKNM 14DTP3,4

Phòng học phụ đạo 14DTP3,4 ngày mai, thứ sáu 27.10.2017 là A5-11 Hẹn gặp các bạn

Đăng tải tại THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hình cho bài tập TKNM

Hình cho bài tập về nhà của 14DTP Bạn có thể download tại đây Bai tap ve TKNM

Đăng tải tại THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gợi ý ôn tập Thiết kế Nhà máy TP (updated 2.11.2016)

Bài tập cân bằng nguyên vật liệu Nhà máy sản xuất đồ hộp “Nước xoài” trong bao bì tetrapack theo qui trình bao gồm các bước: Lựa chọn ® Rửa ® Kiểm tra-cắt bỏ phần sâu, dập ® Cắt dọc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảo vệ: Bài giảng Thiết kế Công nghệ và Nhà máy Thực phẩm

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM

Khung tên bản vẽ đồ án

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hình cho bài tập Thiết kế

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề cương chi tiết Đồ án CNTP

1. Thông tin chung về môn học – Tên môn học: Đồ án Công nghệ thực phẩm – Mã môn học: 434040 – Số tín chỉ: 1 – Loại môn học: Bắt buộc – Các môn học tiên quyết (những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?