Category Archives: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM

Khung tên bản vẽ đồ án

Image | Posted on by | Để lại bình luận

Hình cho bài tập Thiết kế

Image | Posted on by | Để lại bình luận

Đề cương chi tiết Đồ án CNTP

1. Thông tin chung về môn học – Tên môn học: Đồ án Công nghệ thực phẩm – Mã môn học: 434040 – Số tín chỉ: 1 – Loại môn học: Bắt buộc – Các môn học tiên quyết (những … Đọc tiếp

Posted in THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Để lại bình luận

Đề cương môn học Thiết kế công nghệ và nhà máy Thực phẩm

1.      Thông tin chung về môn học –         Tên môn học: Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm –         Mã môn học: –         Số tín chỉ: 02 –         Loại môn học: bắt buộc –         Các môn học tiên … Đọc tiếp

Posted in THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Để lại bình luận