Category Archives: Chương trình môn học

Chương trình môn học Công nghệ đồ hộp Thực phẩm

Chương 1: Nguyên vật liệu sản xuất đồ hộp 1.1 Nguyên liệu thủy sản và gia súc gia cầm 1.1.1    Thành phần và tính chất của nguyên liệu 1.1.2    Biến đổi của nguyên liệu thủy sản và gia súc gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chương trình môn học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?