Sterilization vs Pasteurization

VOCABULARY

thermal adj thuộc về nhiệt
cover v bao trùm, bao phủ, bao gồm
treatment n xử lý
inactivate v vô hoạt, bất hoạt
accomplish  [ə’kɔmpli∫] v thực hiện, làm xong, đạt được
sterilization n tiệt trùng
pasteurization n thanh trùng
safety n độ an toàn, sự an toàn
additive n phụ gia
classification n sự phân loại, chia nhóm
target n, v
capable adj mục tiêu
achieve v đạt được, giành được
with respect to sth. về, đối với
mild adj nhẹ nhàng, vừa phải
vegetative adj sinh dưỡng
species  [‘spi:∫i:z] n loài
pathogen n vi sinh vật gây bệnh
enzyme n men
eliminate v loại trừ, loại bỏ
spore n nha bào, bào tử
former n người tạo thành
modify v cải biến, sửa đổi
nutritive adj thuộc về dinh dưỡng
affect v ảnh hưởng, tác động đến
severity n sự nghiêm ngặt
nature n bản chất
resistance n sự kháng cự
sensitivity n sự nhạy cảm
carry out v thực hiện
heat exchanger n thiết bị trao đổi nhiệt
hold  held  held v thực hiện, tổ chức, tiến hành
sweep  swept swept v quét bỏ
promote v xúc tiến, đẩy mạnh
heat transfer n sự truyền nhiệt
prevent v ngăn ngừa
foul v làm tắc nghẽn
convention

conventional

n

adj

qui ước, truyền thống

cổ truỳền

indicate v chỉ ra, biểu lộ, biểu thị
imply v hàm ý
destruction n sự phá huỷ
viable adj có thể làm được, có thể phát triển được
appropriate  [ə’proupriət] adj thích hợp, thích đáng
sterile adj vô trùng
hermetic adj kín
spoilage n sự hư hỏng
render v trả lại, đáp lại, nêu ra, biểu hiện
take into account v đưa vào, có ý nghĩa
vacuum n chân không
aerobic  [eə’roubiks] adj ưa khí (VSV)
below adv ở dưới, dưới
thermophile adj ưa nhiệt
pose v đặt (câu hỏi)
perspective n triển vọng, tiền đồ
survive v sống sót
potentially adv một cách tiềm năng
criteria

criterion

[krai’tiəriən]

n tiêu chuẩn
destruction n sự phá huỷ, sự tiêu diệt
mold = mould n mốc, meo
elevate adj tăng dần, nâng cao dần
whereas adv nhưng ngược lại, trong khi
adequate  [‘ædikwit] adj đầy đủ, thoả đáng
Bài này đã được đăng trong ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s