Category Archives: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM

Khung tên bản vẽ đồ án

Hình ảnh | Posted on by | Để lại bình luận

Hình cho bài tập Thiết kế

Hình ảnh | Posted on by | Để lại bình luận

Đề cương chi tiết Đồ án CNTP

1. Thông tin chung về môn học – Tên môn học: Đồ án Công nghệ thực phẩm – Mã môn học: 434040 – Số tín chỉ: 1 – Loại môn học: Bắt buộc – Các môn học tiên quyết (những … Đọc tiếp

Posted in THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Để lại bình luận

Bài giảng Thiết kế Công nghệ và Nhà máy Thực phẩm

Bài trình chiếu môn học Thiết kế Công nghệ và Nhà máy Thực phẩm được sử dụng trong giờ giảng trên lớp của 12HTP. Các bạn sinh viên lưu ý in bài đầy đủ trước khi tới lớp. Bài có … Đọc tiếp

Posted in THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Để lại bình luận

Đề cương môn học Thiết kế công nghệ và nhà máy Thực phẩm

1.      Thông tin chung về môn học –         Tên môn học: Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm –         Mã môn học: –         Số tín chỉ: 02 –         Loại môn học: bắt buộc –         Các môn học tiên … Đọc tiếp

Posted in THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM | Để lại bình luận